اصطلاحات سئو

اصطلاحات سئو

 اصطلاحات فراوان کاربردی درسئو سایت

SEO بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو که از این طریق محتوای موجود در وب سایت ها در اولویت نمایش داده شدن توسط موتورهای جستجو قرار بگیرند.

کلمه کلیدی : حتما نباید یک کلمه باشدمی تواند یک عبارت باشد  تعیین کننده کلمه یا عبارتی می باشد که صاحب سایت  با جستجوی آن کلمه در گوگل، می خواهد وب سایتش نمایش داده بشود.

On Page Seo : به منظور  بهینه سازی داخلی یک سایت برای موتورهای جستجو  می باشد.

Off Page Seo : به بهینه سازی لینک ها برای موتورهای جستجو اشاره می کند.

SEM : بازاریابی برای موتورهای جستجو می باشد.

SEMSMM : بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی

Link Building : فرآیند لینک سازی نامیده شده و از زیر مجموعه های Off Page SEO به شمار خواهد رفت.

Mega Tag : گروهی از تگ ها  می باشدکه با گذاشتن در وبسایت توسط کاربر قابل مشاهده نخواهد بود و کاربردهای دیگری علاوه بر کمک به سئو سایت دارد.

Anchor Text : به همان کلمه یا عبارتی گفته می شود که به صورت لینک مشخص می گردد و می توان روی آن کلیک کرد.

Internal Links : لینک های داخلی یک وب سایت می باشند که یک صفحه از وب سایت را به صفحات دیگر لینک می کند.

Paid Link : به لینک هایی می گویند که برای دریافت آن ها پول پرداخت نموده اند و بسیار به سئو سایت کمک خواهد نمود.

Back link : یک لینک خروجی از یک صفحه به صفحه دیگر می باشد.هرچه بک‌ لینک بیشتری به سایت شما روانه شود،سایتتان محبوب‌ تر خواهد شد.
مطالب مرتبط